Uncategorized

Protocol verantwoord Biljarten van de KNBB

Onder het tabblad “Reglementen” is een nieuwe knop die linked naar bovengenoemd Protocol. Indien we weer kunnen biljarten dan dienen we dat volgens het Protocol te doen. Ik zou het op prijs stellen dat iedereen hier kennis van neemt zodat we straks weer “veilig” kunnen biljarten. In het kort komt het hier op neer:Indien we…