Romana Jasperse 2de plaats 5e Klasse Libre!!

 

!Team VEGABV-C Bandstootkampioen 2023!

Fotoreportage onder de knop “Foto’s”. Wedstrijdverslag volgt z.s.m.

Verhuizing van de Biljartclub VEGABV van de v.Dyvenvoorde sportzaal in Oost-Souburg naar de KBVV in Vlissingen

Na 37 jaar is er een einde gekomen aan onze aanwezigheid in de v.Duyvenvoorde sportzaal in Oost-Souburg. De gemeente Vlissingen heeft onder druk van noodzakelijke bezuinigingen besloten om de sporthal v.Duyvenvoorde te sluiten. Dat vonden wij natuurlijk niet zo leuk en zijn toen op zoek gegaan naar een alternatieve locatie om onze sport te beoefenen. De KBVV , oftewel de Kegel- en Biljartvereniging Vlissingen, had gelukkig nog ruimte voor ons en heeft ons met open armen ontvangen. Afgelopen 13/4/2023 zijn de biljarttafels verhuisd door de firma Mark Bliek en hulp van onszelf en a.s. dinsdag 18/4/2023 hebben we onze eerste clubavond op de nieuwe locatie. Dit is het clubgebow van de KBVV gevestigd aan de President Rooseveltlaan 731c, 4383NG Vlissingen.
Hieronder een aantal foto’s van de plaatsing van onze tafels in de “voorruimte” en ook nog een foto van het zaaltje, voorzien van 4 biljarttafels, waar hoofdzakelijk onze wedstrijden en clubavonden gaan plaatsvinden.

De plaatsing van onze biljarts in de "voorruimte" door Mark Bliek, geassisteerd door een aantal clubleden:

Een kleine impressie van de eerste clubavond op onze nieuwe locatie in de biljartzaal van de KBVV:

Een korte geschiedenis

VEGABV is een vereniging die is ontstaan uit een fusie van 2 verenigingen, nl. VEG en ABV.
VEG staat voor Vriendschap en Genoegen en is opgericht op 25 juni 1939 in Café De Vriendschap in Oost-Souburg.
ABV staat voor Amateur Biljart Vereniging en is opgericht op 15 mei 1945 in Cafe Riemens te Vlissingen en na diverse lokaliteiten op het laatst spelend in Café Flandria te Vlissingen.
In 1981 zijn de twee clubs gefuseerd naast Café De Vriendschap in Oost-Souburg bij de uitbater dhr. Gilles Sohier. De gefuseerde vereniging VEGABV had de beschikking over 2 nieuwe biljarttafels en had ongeveer 40 leden. In 1986 kwam aan die situatie een einde en moest de vereniging op zoek naar een nieuwe lokatie. Na veel gedoe en besprekingen met o.a. de Gemeente Vlissingen zijn we uiteindelijk terecht gekomen op onze vorige lokatie in Bar “De Duiventil” in Sporthal van Duyvenvoorde te Oost-Souburg, die toen werd beheerd door de familie Bos.
Er was voldoende ruimte om 3 biljarttafels te plaatsen en de vereniging floreerde. Rond de eeuwwisseling zaten we op zo’n 65 leden waaronder een aantal dames en zelfs een jeugdafdeling. Wij waren toen genoodzaakt om een ledenstop in te stellen en hebben toen overwogen om een 4de tafel te plaatsen. Dit is toen toch afgestemd in het bestuur en niet veel later begon de vereniging te krimpen.
Nu hebben we zo’n 26 leden waaronder beginners, gevorderden en zelfs een flink aantal leden die tot de beste biljarters van het District Delta Zuid-West gerekend kunnen worden. We kunnen stellen dat de krimp van de vereniging ook een positieve zijde heeft: Er is nu meer tijd over voor de echt goede biljarters om de fijne kneepjes over te brengen aan de wat lager spelende biljarters. De ledenstop is natuurlijk niet meer aan de orde.

Onze Aktiviteiten

Wij zijn een Carambole Biljartvereniging en beoefenen de diciplines: Libre, Bandstoten, Driebanden en Kader 38/2.
De dinsdag- en vrijdagavond zijn onze clubavonden waarop we oefenen en de clubcompetitie afwerken. Zaterdagmiddag vanaf ongeveer 13.30 hebben we een oefenmiddag en spelen we partijtjes van 10 beurten.
Wij zijn verbonden aan de KNBB, de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. Onze leden kunnen meedoen aan de persoonlijke kampioenschappen die een nationaal gevolg kunnen hebben.

Tevens doen wij mee in de Teamcompetitie van de KNBB met 6 teams.
Maar voor de duidelijkheid: meespelen met de KNBB-competities en teams is geheel op vrijwillige basis. Wij hebben ook leden die alleen op de clubavonden komen spelen.