Barbecue zomer 2021

Dit is een foto-serie gemaakt door Tonny Hoogesteger van de barbecue van 17 juli j.l., gehouden in de tuin en op het terras van de familie Hoogesteger. Als je met je muis op de foto klikt, dan krijg je een grote afbeelding te zien.
Jos en Samantha hebben de barbecue verzorgd, de inkopen gedaan en de salades gemaakt. Denis en Tonny hebben ongetwijfeld ook een flink steentje bijgedragen. Alles was méér dan uitstekend verzorgd en iedereen heeft het uitstekend naar de zin gehad. En misschien als we het vriendelijk vragen, kunnen we dit in de toekomst nog eens overdoen. Hopelijk putten de leden die om allerlei redenen verhinderd waren, inspiratie uit deze foto’s om er een volgende keer ook bij te zijn.
Jo heeft de prijs-uitreiking gedaan van de competities.
Jaap Jasperse heeft onze secretaris John Mieras bedankt voor bewezen diensten en hem een presentje aangeboden.
Zoals de meeste leden weten gaat John ons verlaten en emigreert naar Brazilië, waar hij o.a. een biljartclub gaat oprichten naar voorbeeld van VEGABV.